Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Barbro Lindgren og Eva Eriksson: Bella i Barnehagen

Bellaibarnehagen«No skal Bella i Barnehagen. Det må alle. Kongen har sagt det. Men krokodilla og frosken må bli heime for dei er forkjølte.» Vesle Bella er i same situasjon som mange små born denne hausten. Ho skal byrje i barnehagen, og alle leikene og kosedyra må vere att heime. Men det er fint i barnehagen. Der har Bella ein kjærast, og endå ein som vil vere kjærast! Det blir leik og slåsting, gråting og kosing. Slik er det i barnehagen. Heime att har alle kosedyra vorte friske, og dei har laga ein flott fest for barnehage-Bella.

Boka er omsett frå svensk ved Marit Tusvik. Med lite tekst og fine, forteljande bilete eignar denne boka seg for høgtlesing heilt ned i toårsalderen. Den vesle lesaren vil kjenne seg att i situasjonane og stemningane. Å setje ord på prosessen med tilvenning i barnehagen for dei små nybyrjarane kan vere ei god hjelp.

Det finst fleire bøker om Bella, og forfattarane er også kjende for småbarnsbøkene om Pål.

Kategoriar

Fleire boktips

3–6
0–3
3–6
3–6