Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Eva Jensen og Gry Moursund: Alt kan begynne med kvitt

Alt kan begynne med kvittEi ny forundringspakke frå radarparet bak talboka Tre høns på plenen og fire egg. Denne gongen presenterer dei fargar og former på ein leikande, uventa måte, og gir barn i før- og småskulealder ei frodig innføring, totalt utan lærar-peikefinger.

Tekst og bilete fortel om ein skoleklasse med ny lærar, Tanja og mor hennar med venner og naboar, hybelbuaren Øyvind og hunden Bonzo. Det er ikkje dei store tinga som skjer: ein båttur, nokre skoletimar, matlaging og leiking i snøen – men hendingane blir likevel magiske! Boka innbyr til eigenaktivitet som skriving, teikning, lesing – og samtale. Parallellutgåve på bokmål.

Fleire boktips

3–6
0–3
3–6
6–9