Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Unni-Lise og Ola Jonsmoen: Johannes og bjørnen

ISBN: 9788290346800

Utgjevar: Sollia Forlag

Johannes bur i ei bygd ein stad i Noreg. Dei omgjevnadane han har rundt seg blir etter kvart tydelegare som eit eige univers. Det er no langt på veg slik at barn og unge som veks opp utanfor byar og tettstadar saknar forteljinger som er knytt til tilhøve dei kjenner seg trygge i, og som dei på ein indirekte måte igjennom litteraturen bruker til å bygge identitet og tryggleik. Johannes er i ein alder der oppdagar- og utforskartrongen får uttrykk i sjølvstendige handlingar, serleg med omsyn til utforskning av nære og trygge omgjevnader. For Johannes, som mange både unge og gamle, er det vanskeleg å skilje mellom verkelegheit og fantasi – verda har eit rikt monn av begge delar. Gjennomillustrert. Boka er eigna som høgtlesning 4–8 år og til å lesa sjølv så snart ein kan.

Fleire boktips

Frost
3–6
3–6
3–6
0–3