Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Lena Anderson: Tikk-takk

Tikk-takkKan du lese klokka?
Tikk-takk! Klokka slår! Tida går!?

At tida kan gå, er ikkje lett å forstå,
men ei klokke er bra for små dyrebarn å ha!
Dei lærer seg greitt når klokka er eitt
og alle får gå ut – med onkel Knut!

Les boka på sida til Nasjonalbiblioteket:
Tikk-takk

Fleire boktips

3–6
Frost
3–6
3–6
3–6