Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Max Velthuijs: Frosken om vinteren

Frosken om vinterenOpplegg til boka:
Bok på 1-2-3: Frosken om vinteren

Det er vinter, og frosken frys. Han har ikkje fjører eller pels slik som vennene anda og haren, men når han dett i snøen, er det vennene som tek seg av han gjennom dei lange vintermånadene. Etter kvart finn frosken ut at vinteren går an, særleg når han veit at våren ikkje er langt unna.

Les boka på sida til Nasjonalbiblioteket:
Frosken om vinteren

Fleire boktips

3–6
Frost
3–6
3–6
9–12