Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Ragnar Hovland: Om noko skulle skje

Om noko skulle skjeIngrid, kjærasten til Reiner, døyr, og Reiner vert so sorgtyngd at han ikkje vil leva meir. So møter han Kapteinen, som tilbyr han å vera med på ei farefull ferd til underverda for å finna att Ingrid. Reiner tenkjer at han ikkje har noko å tapa, og han vert difor med. Underverda syner seg å vera ein mørk stad utan mobildekning – ein stad der folk hugsar mindre og mindre og ting fungerer dårlegare og dårlegare for kvar dag som går. Og innimellom kjem den store, svarte hunden og spreier frykt.

Boka byggjer på den klassiske forteljinga om Orfevs og Evrydike, men Hovland har i tillegg putta inn små peik og referansar til annan litteratur. Vegen til underverda går til dømes gjennom eit skåp, og Kapteinen har mykje sams med kaptein Haddock frå Tintin. Og alt er skrive i den lakoniske turre og morosame stilen til Hovland.

Utdrag frå boka:

Fleire boktips

Magnhild Bruheim: Stjernefallet
krim
Marit Eikemo: Vi er brødrene Eikemo
unge vaksne
Martin Baldysz: Fallgard
unge vaksne
Lars Erik Helgemo og Markus Pedersen: Udugelege heltar volum 3: Endelaus
teikneseriar