Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Bokomtale

Sturla Bang og Hilde K. Kvalvaag: Under

«I Zeijang-Volvo held vi kvarandre i hendene», seier direktørpresident Ingmor.

Det totalitære framtidssamfunnet Zeijang-Volvo er, bokstaveleg tala, bygt på restane av eit tidlegare samfunn som har gått under. Her møter me barneheimsjenta Ela, som arbeider som slave i produksjonshallane. Ho oppdagar etter kvart at regimet tek livet av folk, og ho set difor i gang eit opprør. Samstundes vert det klart for lesaren at Ela har noko som både styrarane og den mystiske undergrunnsrørsla er ute etter …

Forfattarane har greidd å skapa eit fascinerande, dystopisk science fiction-univers der språket, som er iblanda restar av svensk og kinesisk, gjev ekstra liv til verda som vert skildra.

Utdrag frå boka:

Fleire boktips

Trude Tjensvold: Raud Volvo
teikneseriar
Øyvind Lauvdahl: Ingeniør Knut Berg
fantastisk litteratur
Ida Neverdahl: Floke 3
6–9
Tor Arve Røssland: Overleve 2
spenningsbøker