Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Mette Karlsvik: Bli Björk

Vi følgjer elektrikaren og fagforeiningsmannen Gudmundur Gunnarsson frå han er ti år gammal i 1957, og sidan dottera hans, artisten Björk, fram mot hennar internasjonale gjennombrot med bandet Sugarcubes i 1990. Romanen gir samtidig eit portrett av Island der dei små hendingane blir fletta inn i dei store internasjonale.

Fleire boktips

dikt
unge vaksne
unge vaksne
noveller