Dordi Strøm: Odel

I det hastige og grådige sine kast og individet sine flaue vindar, finst det bekkar, omgjevnader og strengar som vil dele medvit om djupne og age. Biletkunstnaren, scenografen,  kostymedesignaren og forfattaren Dordi Strøm er her igjen, og no med romanen Odel.

Berenika Kołomycka: På fire bein. Soloppgang

Soloppgang tek føre seg kjenslene som følger med det å leve og det å døy. Vesle Rev og Store Villsvin møter ei døgnflugenymfe ute på myra. Nymfa gler seg til den store dagen sin. Når tida er inne, blir ho til ei døgnfluge. Døgnflugenymfa drøymer om alt det vakre, store og gode som då vil skje. Ho er tolmodig, ventar og ventar. Reven blir begeistra og vil gjerne slå følgje. Vesle Rev og Store Villsvin fortel også om sitt eventyr gjennom myra, og eit vennskap oppstår mellom dei tre.

Ruth Lillegraven: Badesommar. Dikt for barn

Ruth Lillegraven skriv episk og forteljande. Med eit symjetak er diktsamlinga Badesommar her. Og omgjevnadane vert fylte med noko kjent og nærande som i diktsamlingane Eg er eg er eg er og Skogen den grøne, samstundes som Badesommar kjem med ny frålandsvind og berande bølgjer. Her går vi mot botnen på starten og slutten av eit liv. Det å vere ung og det å vere gammal. Det å gi gnist og liv til kvarandre. Om alt som stadig endrar seg, og om å symje i alt slags vatn. Kjenne håp og meining.

Mimmi Tamba: Du og blir nok skalla ein gong

Mimmi Tamba: Du og blir nok skalla ein gong

Mimmi Tamba (fødd 1991) er ein norsk-interkulturell songar, popartist, skodespelar og låtskrivar som har vakse opp i Tromsø. Ho har røynsle i å formidle nynorsk som scenespråk frå Det Norske Teatret, og har skrive diktsamlinga Du og blir nok skalla ein gong.

Line Nagell Ylvisåker: Foxi – sledehunden ingen ville ha

Dette er ei forteljing om polarhunden Foxi. Det er også ei forteljing om kjærleik, tillit, det spesielle forholdet som kan vere mellom hund og menneske, hundekøyring, sledehundar, og sledehundløpet Iditarod i Alaska. Mest handlar boka om at vesle Foxi blir sett på prøve.

Åse-Marie Nesse: Lyslandet

Gjennom dikta formidla Åse-Marie Nesse det menneskelege og tidlause. Trua på mennesket og det gode i mennesket går som ein raud tråd gjennom diktinga. Sjølv i dikt om sjukdom, tap, sorg og sakn glimtar det av optimisme, livsglede og inspirasjon til å vere medmenneske for kvarandre. I denne diktsamlinga vil ein finne dei kjende dikta «Viljen» og «Legg ikkje ditt liv i mi hand» og mange andre dikt til trøyst, oppmuntring, glede og ettertanke.

Ingunn Røyset: Perfekt

Perfekt er ein roman for 7.–10. trinnet. Her møter vi Pia med kallenamnet Peanøtt. Pia bur heime saman med far sin. Mora har flytta til Oslo for å arbeide som sekretær for ein minister på stortinget, og er sjeldan heime. Det er noko einsamt og sørgjeleg over heimen til Pia. Mor har reist for å få miljøbyte og karrierevekst, og far verkar energilaus og fjern.  

Ut på eventyr – 13 + 1 eventyr som er snudd og vridd litt på

Eit utval kjente norske forfattarar har i samarbeid med Plan International Norge og Papermoon Publishing skrive nye eventyr baserte på tradisjonelle eventyr. Her tek ein opp arven etter dei tradisjonelle eventyra og justerer dei for likeverd, til samtida og framtida. Føremålet er at born skal vekse opp og vite at dei er gode nok, og at dei har jamstilte moglegheiter. Dette skal sjølvsagt gjelde born frå alle stader i verda.

Claudia Rankine: Medborgar: Eit amerikansk dikt

Dette er boka til ein heil generasjon. Å vere medborgar er ei forventning om at du skal delta, sjølv om samfunnet du lever i, fengslar, skadar og drep kroppar som ser ut som din. Medborgar er eit litterært vitnesbyrd over korleis rasismen til dagleg gjennomsyrar livet vårt, og er ei av dei mest lesne og omtalte amerikanske diktbøkene dei siste åra.

Kari Anne Bye: Eg bur her no

Dette er den andre diktsamlinga til historikar og forfattar Kari Anne Bye. Boka fylgjer opp ei Ho, ei kvinne i trettiåra, som i samlinga Eg et før eg kjem. Er det den same Ho?

Dikta rører ved menneskelege opplevingar kring kor fint og kor skremmande det kan vere å gå inn i ein relasjon. Det er ei forventing om fred og lukke, men så kjenner ein også på uro og redsle. Bye tek samtida og parinteraksjonar på kornet.

Jeaninne Masika Harrysson: Alt godt som enno ventar

I Alt godt som enno ventar utforskar Harrysson mellomrom, både dei i språket og dei i livet. Dette kan vere mellomromma som oppstår mellom orda i ei setning, og i romma mellom eit dikt og ei diktsamling. «Dikta er den staden dagen går for å kvile, den staden hjartet går for å finne igjen rytmen. For midt mellom alt, finst alt det gode som enno ventar», heiter det i omtalen frå forlaget.  

Tone Nilsen-Bie: Sumarvariasjonar

Sumarvariasjonar er teaterpedagog og ungdomsarbeidar Tone Nilsen-Bie sin skjønnlitterære debut. I novellesamlinga tek ho føre seg møte med utfordringar og sorg i ung alder, og korleis menneske kan vere til støtte for kvarandre. Bie skildrar allmenne og tidlause tema, og er samstundes tett på ungdomskulturen i dag.

Oskar Kroon: Vente på vind

Det er sommarferie. Venge er endeleg hos morfar på øya der han bur. Havet og øya lokkar med draumar og djupne. Venge drøymer om å bli sjømann og å segle til fjerne land og hamner. Kanskje vere litt helt, redde nokon skipbrotne.