Roald Dahl (omsett av Ragnar Hovland): Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie Bucket lengtar fortvila etter å ete noko meir enn kål og kålsuppe. Men endå meir ønskjer han å kome inn i Willy Wonka sin enorme sjokoladefabrikk. No har Wonka, den mest fenomenale sjokoladefabrikant i verda, gøymt fem gullbillettar i sine ekstremt nydelege sjokoladar.