Lene Kaaberbøl: Villheks – Eldprøva

Clara har arva heksekrefter som ligg i slekta. Dei kjem ikkje frå mora, men mora skjønar fort kva som er på ferde, og køyrer dottera til eit hus langt inne i skogen. Der bur Isa, Clara si tante. Ho er villheks.

Nhu Diep: Bronto Biff på Café Olala

Bronto Biff er ein uvanleg dinosaur. Han har berre svart mat i kjøleskapet. Men slikt blir ein jo lei av til slutt. Bronto Biff gjer heilomvending, går på restaurant og glefsar i seg alt dei har på menyen.

Aina Basso: Inn i elden

I eit europeisk perspektiv er det norske talet for heksebål lågt, men eitt fylke står i ei særstilling. Inn i elden hentar handling frå dette fylket.