Nynorskbok.no / boklister / Klassisk barnelitteratur i nynorsk utgåve

klassisk barnelitteratur i nynorsk utgåve

Her kan du få oversikt over den nynorske klassiske barnelitteraturen som er tilgjengeleg på nett.

Mange av dei klassiske barne- og ungdomsbøkene finst i nynorsk utgåve. På www.bokhylla.no finn du mange av dei digitalisert. Nokre av desse titlane finst i fleire ulike digitale utgåver. Dette er ikkje ei fullstendig liste, nokre titlar finst også i nyare, trykte utgåver.

Oversikt over utgåver på nett