Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Ruth Lillegraven: Eg er eg er eg er

EgeregeregerOpplegg til boka:
Les for livet: Opplegg til Eg er eg er eg er

Tid for ti: Undervisingsopplegg og aktivitetar til utdrag frå boka

Kjærleik, sakn, utfordingar, meistring, sorg, glede, kvardag og ferie. I diktsamlinga Eg er eg er eg er, den fyrste diktboka hennar for born, skriv Ruth Lillegraven godt om store og viktige emne i livet til dei unge lesarane. Dikta er organiserte etter årstidene, og kvar bolk opnar med ein flott illustrasjon laga av Mari Kanstad Johnsen.

Hovudmålgruppa for dikta er born i alderen 9–12 år, men både forma og innhaldet er slik at dei kan fungera for andre aldrar òg. Sjuåringen heime vart til dømes djupt fascinert av fleire av dikta.

Boka finst som lydbok.

Utdrag frå boka:

Fleire boktips

9–12
9–12
dikt
9–12