Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Halldis Moren Vesaas, Tarjei Vesaas og Inger Lise Belsvik: Eg sette brillene på min katt

eg sette brillene på min kattVakker biletbok for førskule-og småskuleungar med enkle, barnenære dikt av "diktarapparatet Vesaas" (som ein barnemunn ein gong las då det stod "diktarparet Vesaas").

Dei fleste av dikta vart opphavleg skrivne på bestilling til bruk i lesebøker, medan ein del av Tarjei Vesaas' dikt er tekne frå hans vanlege diktsamlingar for vaksne – i den gode tru at dei kan lesast med utbyte både for og av barn. Biletkunstnaren Inger Lise Belsvik har som spesiale å illustrere dikt – ho meistrar den fine balansegangen mellom tolking og meddikting. Ei vakker familiebok, som ønskjer små og store velkomne inn i diktet. Boka var med på å markere 100-årsjubileet for Halldis Moren Vesaas i 2007.

Kategoriar

Fleire boktips

6–9
3–6
6–9
6–9