Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Kristoffer Karlsen og Ellen Bergheim: Marie i kattepine

Midt i mattetimen skjer det noko! Ein katt har klatra opp i treet og sit fast rett utanfor vindauget til Marie og klassen hennar. Korleis skal dei få han ned når stigen til vaktmeisteren er for kort og dei ikkje får lov av læraren til å klatre opp? Då legg Marie ein redningsplan!

Fleire boktips

Sunniva Relling Berg: Soldagen
lettlesne bøker
Berenika: På fire bein. Bang!
6–9
6–9
lettlesne bøker