Nynorskbok logo

Boktips frå Nynorsksenteret

Malin Eriksson og Ingrid Flygare: Rideturen

Boka handlar om Stig og hesten Bim. Dei er på ridetur i skogen saman med Ellen og hesten Ulv. Så galopperer dei, men noko hender …

Rideturen er skildra slik at han kjennest ekte ut.
Boka passar dei som likar dyr.

Boktipset er skrive av Mari (10 år).

Kategoriar

Fleire boktips

6–9
lettlesne bøker
Frost
3–6